UP_TO_FUTURE Startup accelerator
Up_To_Future – вітчизняна неурядова організація, що була утворена у 2018 році за ініціативи Голови корпорації Юрія-Фарм. Пройшовши цікавий шлях розвитку та становлення, на сьогоднішній день Up To Future є акселератором стартапів, що містять software та hardware для використання у медичній сфері. Також за спонсорської підтримки на базі оновленого Краєзнавчого музею G-MUSEUM, що знаходиться у м. Городок Хмельницької області, організація реалізує власні соціальні проєкти: G-School, G-Нub та Winogradsky Club. Ці проєкти спрямовані насамперед на розвиток української талановитої молоді за напрямком природничих наук та популяризацію здобутків вітчизняних вчених, які отримали світове визнання закордоном.

Одночасно з цим Up_To_Future здійснює трансфер технологій та організовує процеси впровадження інноваційних розробок і стартапів у промислове виробництво. Завдячуючи тому, що організація має свою власну науково-творчу лабораторію й парк 3D друку, Up_To_Future забезпечує інформаційний та матеріально-технічний супровід новітніх впроваджень. Члени команди Up_To_Future регулярно проводять наукові та маркетингові дослідження. Саме це дає змогу організації бути завжди на крок попереду у своїй діяльності. Численні проєкти та стартапи реалізуються за партнерства Міністерства освіти і науки України, Національної академії медичних наук України, різноманітних університетів и й науково-дослідних установ в Україні та закордоном.

Вже на протязі багатьох років організація представляє результати своєї діяльності на українських і світових виставках, конгресах, конференціях. Слід також відмітити, що Up_To_Future не тільки проводить власні наукові дослідження, а й оприлюднює їх результати у рецензованих фахових виданнях. А з метою популяризації здобутків вітчизняних вчених видає публіцистичну збірку «Вісник Клубу Виноградського»

Задля досягнення поставлених цілей було сформовано висококласну мобільну команду з фахівців-практиків та вчених у галузях охорони громадського здоров’я, соціальної медицини, медичної інформатики, програмування, біомедичної інженерії, маркетингу, економіки та захисту прав інтелектуальної власності, тощо.

Основний офіс Up_To_Future розташовано у столиці України - місті Київ. Філія організації знаходиться у місті Городок Хмельницької області.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ UP_TO_FUTURE

2018
2018 став роком заснування акселератора стартапів Up_to_Future. Організація почала свою діяльність під назвою Громадська спілка Центр інновацій «Сходи в майбутнє» (ЦІСМА) на чолі з Ігорем Найдою. На меті спілки в першу чергу стояли пошук та підтримка інновацій, значущих для життя людини, її здоров’я та розвитку суспільства.

Основною винятковістю ЦІСМА стало залучення у свої лави сучасних експертів та використання ефективних освітніх технології  для здобуття знань, які виходили за рамки формальної освіти. Саме в 2018 році з метою підтримки молодих науковців та сприяння впровадженню інноваційних проектів в охорону здоров’я Центром інновацій  було започатковано навчально-просвітницький цикл «Від ідеї – до дії», в рамках якого на протязі 2018-2019 років було проведено низку заходів розвиткового та просвітницького характеру у вигляді тренінгів, робочих майстерень та семінарів.

Також слід відмітити, що саме в цьому році спільно з партнерами було започаткувано «Платформу молодих вчених у сфері біотех» та «Біотех-платформу «Партнерство заради Майбутнього», «Biotech & Pharma Cluster Lviv» з метою  формування відповідей на виклики сучасного світу щодо розвитку біо-тех напряму на основі партнерства молодих вчених і студентів України. Організаторами заходу, окрім Громадської спілки ЦІСМА виступили Рада молодих вчених НАМН України, Рада молодих вчених НАН України, Рада молодих учених МОН України, Рада молодих вчених МОЗ України, Українська Медична Студентська Асоціація (УМСА).

Також Спілкою було представилено 11 проектів вітчизняних вчених на міжнародній виставці BioFIT, що проходила у м. Лілль, Франція Загалом на протязі року члени спілки в зяли участь у понад 20 конференціях, семінарах, тренінгах.

2019
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Non earum deleniti recusandae placeat rem eius quod aliquid adipisci nemo alias debitis corporis pariatur quibusdam est, porro fuga id iure vero?

2020
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Non earum deleniti recusandae placeat rem eius quod aliquid adipisci nemo alias debitis corporis pariatur quibusdam est, porro fuga id iure vero?

2021
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Non earum deleniti recusandae placeat rem eius quod aliquid adipisci nemo alias debitis corporis pariatur quibusdam est, porro fuga id iure vero?

2022
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Aliquid repellat dicta vel sapiente laudantium minima porro voluptatem nam, alias aliquam qui quasi eveniet odit fugiat eius aspernatur nesciunt veniam expedita!