Створення умов для розвитку інновацій в сфері біотехнологій

16.11.2020
Posted in Новини
16.11.2020 ЦІСМА

Створення умов для розвитку інновацій в сфері біотехнологій

Інноваційна екосистема: як вона формується та які передумови необхідні для ії ефективного розвитку

Поняття «інноваційна екосистема»: це набір умов, які забезпечують успішне створення і розвиток інноваційних технологій / продуктів.

3 основні завдання інноваційної екосистеми:

    1. Сприяти зростанню соціально-економічних показників;
    2. Сприяти реалізації науково-творчого людського потенціалу;
    3.  Підвищувати конкурентоспроможність підприємств вітчизняного промислового комплексу (фармацевтичних і біотехнологічних виробництв)

Цілі інноваційної екосистеми в сфері біотехнологій: Поліпшення якості і тривалості життя людини, самореалізація творчого потенціалу інноваторів

Місія інноваційної системи: підвищення добробуту і «індексу щастя» громадян країни;

Характерна відмінність інноваційних екосистем: здатність бути центром генерації ідей.

Поняття «інноваційна екосистема» має на увазі об’єднання в єдину ефективно взаємодіє систему наступних умов:

1. Державне замовлення на інноваційні ідеї та технології
2. Створення нормативно-правової основи для інноваційного розвитку підприємництва
3. Спрощена система реєстрації суб’єктів інноваційного ппредпрінімательства, ліцензування їх діяльності, сертифікації продукції (усунення бюрократичних перешкод)
4. Пільгове оподаткування та кредитування інноваційних проектів / підприємств
5. Створення пільгових умов використання інноваторами державних і (або) приватних фінансових, матеріально-технічних і інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок
6. Державна підтримка експорту інноваційної продукції
7. Формування інноваційної інфраструктури для підтримки інноваційних проектів
8. Фасилітація логістики матеріально-технічних і виробничих потужностей.
9. Науково-методичне та кадрове забезпечення інноваційного підприємництва (навчання і «вирощування» менеджерів інноваційної діяльності)
10. Розвиток прогресивних фінансових технологій
11. Розвиток технологій інноваційного маркетингу
12. Використання інтелектуального потенціалу науки для розвитку інноваційної діяльності
13. Формування інноваційної культури за допомогою піару (робота зі ЗМІ, включаючи 10 національних телеканалів, топ-50 провідних друкованих ЗМІ та топ-100 всеукраїнських сайтів, 50 національних опіньон-лідерів)
14. Розвиток партнерських зв’язків і комунікацій, можливість інтеграції з вітчизняними та зарубіжними партнерами для реалізації масштабних інноваційних проектів (включаючи наукові розробки провідних світових дослідницьких центрів)
15. Підтримка державними і недержавними структурами міжнародного співробітництва інноваторів, включаючи сприяння розвитку їх науково-технічних, виробничих, інформаційних зв’язків із зарубіжними партнерами.

Важливо: при будь-якому рівні держпідтримки, незацікавленість в інноваціях або перешкоди для їх впровадження (матеріально-технічні, законодавчі, етико-моральні та ін) призводить до незатребуваності інноваційних продуктів.

«Інноваційна екосистема» вбачає:
1. Формування інноваційної інфраструктури (технополіси, технопарки, інноваційні центри, інкубатори бізнесу, центри трансферу технологій, технологічні платформи, наукові містечка).
Основні функції цих майданчиків:
– виробничо-технологічна
– фінансова
– кадрова
– консалтингова
– збутова
– інформаційна

Основна перешкода: висока капіталомісткість і тривалий термін окупності

2. Реалізацію заходів щодо підтримки процесу експорту інноваційного продукту:
– державна / приватна фінансова і нефінансова підтримка
– формування зовнішнього попиту на інноваційний продукт
– консалтинг

3. Формування інноваційних кластерів для задоволення економічних інтересів підприємства, пов’язаних із залученням високопрофесійних фахівців і підготовкою інноваційних кадрів; формування інноваційної культури як ідеологічної основи інноваційного розвитку.

Scroll Up