3D BETZ*
друк у клінічній медицині.

 • Share:

*Vladimir  Alekseyevich  Betz  was  a  Ukrainian  anatomist  and histologist,  professor  of  the Kiev  Medical  University,  famous  for  the discovery of giant pyramidal neurons of primary motor cortex.

Те що в90-их рокахXX ст. було науковою фантастикою, сьогодні стає реальністю. Ми наближаємося до чергового інноваційного стрибку біотехнологій. Наступним кроком може стати друк тканин людини і цілих органів.

Проблема

Більшість медичних фахівців чули про можливості3-D моделювання тільки із засобів масової інформації, і його використання їм здається космічним.

Рішення

 • Допомогти лікарям, студентам медичних вузів впровадити3-D моделювання та3-D друк у щоденну
 • роботу.
 • Познайомити медичну спільноту із можливостями3-D моделювання.
 • Поширити використання3-D друку в клінічній медицині.
 • Покращити планування хірургічних втручань, що значно зменшить час операції та післяопераційний період.
 • Друк будь- яких фізичних моделей, які можуть бути відскановані за необхідності.

Цільова аудиторія:  лікарі хірургічних та стоматологічних спеціальностей.

They always say time changes things, but you actually have to change them yourself. Andy Warhol

3D BETZ

Унікальний освітній проект допомагатиме лікарям познайомитися із3-D друком та використовувати його в своїй практиці.

Переваги: повний цикл від сканування до готової моделі. Безкоштовне навчання лікарів 3- D моделюванню. Пeрспектива – можливість застосування VR технології.

Do It Yourself Printer Kit A8 Desktop 3D Printer

 1. Друкуються моделі  аневризм  судин  головного  мозку  для  планування операцій та підготовки спеціалістів у ДУ«НПЦ ЕНХР НАМН України» .
 2. Проводиться друк  черепів  для  виготовлення  титанових  пластинок  перед операцією  для відмінного косметичного результату.
 3. Моделюються випадки  пухлин  складної  анатомічної  локалізації  із залученням судино-нервових пучків.
 4. Молоді лікарі –  нейрохірургів  з  усієї  України  навчаються  викoнувати трепанації черепа на віддрукованих3-D моделях.

 

Етапи фінансування освітнього проекту

І етап фінансування – 2000 USD

Покупка нового 3D сканера, 3D принтера + софт.

Результат  –  Можливість  безкоштовного  моделювання  та  друку  (собівартість  пластику) різноманітних анатомічних  структур  в  нормі  та  при  патології  для  спеціалістів,  які  аргументують  потребу  та  клінічну користь від моделі та її застосування. Окупність проекту продажем анатомічних 3-D моделей студентам чи іншим медичним працівникам. (Ринкова ціна черепа – 800-1000 грн).

2 фінансування – 1000 USD

Організаційні  витрати  на  проведення  5  безкоштовних  тренінгів  по  3-D  моделюванню  та  друку  для лікарів.

Результат- Розширить знання та вміння лікарів у 3D моделюванні та друці та її можливе використання в своїй роботі.

3 фінансування- 1000 USD

Створення  навчального  інтернет-ресурсу  для  лікарів  різних  спеціальностей  по  3-D  друку  та  VR технологіях. Результат – об’єднання данних про останні досягнення експерементальної та клінічної медицини на одній платформі. Ознайомлення медичної спільноти із можливостями 3-D моделювання та VR навчання .

Творімо інновації в здоров’я!

Scroll Up