Любов Островська: про науковий та соціальний досвід, здобутий в США

09.04.2019
Posted in Новини
09.04.2019 ЦІСМА

Любов Островська: про науковий та соціальний досвід, здобутий в США

В контексті світових процесів економічної, політичної та культурної інтеграції трудова міграція не вважається однозначно негативним явищем. Є думка, що відтік кадрів, передусім наукових, нехай і у віддаленій перспективі, позитивно позначається на національних економіках країн-донорів трудових ресурсів. Це пояснюється частковим поверненням у тій чи іншій формі на Батьківщину колишніх емігрантів, збагачених передовими знаннями, цінним досвідом та ресурсами. Але, як вважає пані Любов Островська, яка репрезентує зарубіжну Українську наукову діаспору, такий вплив можливий за умов належної і достойної компенсації вченим-порадникам і консультантам за їх набутий досвід і знання, а також за роботу, яку вони проводять в Україні і за її межами для підтримки і представництва Української науки.

Tреба розуміти, що активом, якщо вести мову про людей інтелектуальної праці, є не лише їх профільна діяльність, але і соціальний досвід. І найбільшу цінність уявляють ті з них, які не лише досягли успіху, наприклад, у винахідництві та інноваціях за кордоном, але й зрозуміли витоки наукового лідерства країн, у яких їм пощастило працювати, ідентифікували певні соціальні інститути, а це не всім вдається навіть у рідній країні, і порівняли роботу інституцій (патентних бюро, FDA, тощо) з подібними структурами інших країн.

Команда «Центр інновацій «Сходи в майбутнє» разом з партнерами ГО «Український медичний клуб» та медичний центр «Кібер Клініка Спіженко» 22 березня провели зустріч на тему: «Стан онкології в США: перемоги, поразки і досягнення». Головним спікером події виступила  Любов Островська — українська вчена, яка живе і працює в Америці, з досвідом роботи в царині клітинної біології, клітинних методів лікування, стовбурової клітинної терапії. Окрім того, пані Островська є Президентом і Головним Науковим Керівником StemCiTerra, LLC – компанії, метою діяльності якої є впровадження нового методу лікування раку, який поліпшить результати терапії онкозахворювань, виживання та підвищення якості життя пацієнтів.  Доктор Любов Островська має досвід планування, організації, проведення та оприлюднення результатів досліджень й проведення спільних дослідницьких проектів.

Історія науково-дослідної діяльності вченої в США розпочалася 20 років тому з роботи в невеликій біотехнологічній компанії, яка займалася продукцією моноклональних антитіл. Після двох років роботи масштаби наукових амбіцій стали причиною її переходу до найкращого університету штату, який займався розробкою нових методів для діагностики пухлин за допомогою МРТ. «Я прийшла до лабораторії, яка займлась розробкою нових контрастних агентів для МРТ, як альтернативи для існуючих хімічних агентів, які є токсичними для людини.  Було запропоновано  використання  стовбурових клітин, як нового контрастного агента для МРТ. В лабораторії вивчалося мігрування стовбурових клітин до пухлин, що дало можливість виявити швидшу міграцію стовбурових клітин до більш агресивних пухлин. Для керівника проекту цей феномен був не дуже важливий, оскільки метою було показати, що за міграцією стовбурових клітин можна слідкувати за допомогою МРТ і використовувати їх як додатковий  нетоксичний контрастний агент.  Але мені було цікаво, чому стовбурові клітини швидше мігрують в агресивні пухлини, і моя перша публікація з цього питання вийшла в 2006 році. Так поступово я прийшла до ідеї використання стовбурових клітин для діагностики і лікування  будь-якого типу солідних пухлин і метастазів, ці дані були опубліковані і оприлюднені на науковій конференції  в Стокгольмі, Швеція, на початку травня 2010 року. У 2011 я подала патентну заявку – так почалося впровадження нового методу лікування раку і становлення моєї бізнес-діяльності», – підсумувала Любов Островська.

Mетод, який винайшла Любов Островська, має стати наступним етапом еволюції лікування онкопатології разом з променевою, хіміо- та таргетною терапією. Окрім того, він має суттєво підвищити ефективність та знизити токсичність уже існуючих методів лікування. «Для вирішення проблем лікування онкологічних захворювань потрібно збільшити співвідношення чутливості між нормальною тканиною та пухлинною, тобто пухлину зробити більш чутливою для терапії», – відзначила доповідачка.

Значної уваги під час зустрічі пані Островською було приділено правилам патентування винаходів у США: «З 2013 року патентне право в Америці зазнало уніфікації з країнами Євросоюзу. Звичайно час на видачу патенту в Америці займає 3-5років. Патентування  тільки в одній країні (США) може коштувати понад 10 тис. доларів. Додаткове патентування  в інших країнах може перевищити сотні тисяч доларів, але й прибуток від ліцензування методу або технології значно зростає».

Окрім патентного захисту, відзначено, що в США існує ще кілька видів забезпечення прав інтелектуальної власності. Передусім, це «торгова марка», а також «торгові секрети». Hаприклад, кожен журнал має свою торгову марку. Торгові секрети – ще один захист, який вимагає рутинного маркування кожного документа позначкою «конфіденційно». В сучасних умовах наукової діяльності цей метод захисту інтелектуальної власності не є ефективним. Треба розуміти, що загалом при розмові з діловими партнерами, конкурентами та інвесторами треба вести обережну розмову, не розкриваючи ключових деталей».

Спікером було відмічено, що порядок тестування лікарського засобу або використання технології у клінічних випробуваннях регламентується такою інституції як FDA: «Спочатку треба мати попередню розмову з представниками FDA для виявлення найбільш ефективного шляху для доклінічних випробувань. Цей шлях залежить від очікуваних токсичних ефектів лікарського засобу або технології. Типово, вимагається випробування на малих тваринах, потім на великих з подальшим вивченням  ефективності та безпеки на пацієнтах».

Загалом було наголошено, що підхід до клінічних випробувань у США є дуже строгий і вимагає від пацієнта підписання інформованої згоди. Перед підписанням такої згоди пацієнту повинні пояснити, для чого проводиться це дослідження, чим даний конкретний метод відрізняється від тих, що вже є, хто буде фінансувати дослідження та чи отримав цей метод схвалення в якихось інших країнах.

В більшості інституцій США достатньо чесно підходять до стосунків з пацієнтом при клінічних дослідженнях і інформують його у повній мірі, попереджаючи про всі можливі ризики, у тому числі, смертельні. Присутнім цікаво було дізнатися, що в США вся медична документація належить пацієнту і у нього є вільний доступ до неї, а також, що у клінічному дослідженні особлива увага повинна приділятися ставленню до пацієнта, який є повноцінним співучасником  процесу лікування. Нажаль, в сучасній медичній практиці, є тенденція відходу від цього принципу.

Відповідаючи на запитання присутніх, Др. Любов Островська наголосила на захопленні у США вузькою спеціалізацією та комерціалізацією. Це призводить до того, що дуже мало фахівців бачать картину загалом, а пацієнт, за таких умов, завжди має бути готовим до того, що йому спершу запропонують найдорожчий варіант лікування. Однією з причин здорожчання медичних послуг є надмірне впровадження в охороні здоров’я США ІТ-технологій.

Підводячи підсумок зустрічі, було висловлено сподівання на плідну співпрацю з інституціями України після того,  як Любов Островська отримає права інтелектуальної власності з патентного бюро США.

 

А. Якименко

Scroll Up