Інноваціям – бути!

26.11.2019
Posted in Новини
26.11.2019 ЦІСМА

Інноваціям – бути!

Соціальна відповідальність

 

Цього року  12 листопада Громадська спілка «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» (ЦІСМА) провела вже V-ту зустріч з навчально-просвітницького циклу «Від ідеї – до дії» для молодих вчених та інноваторів у сфері біотехнологій, і редакція журналу «Приватний лікар» вирішила  приєднатися до висвітлення діяльності цієї організації. Причин тому декілька,  і головна з них — бажання підтримати розвиток української науки. З Головою організації, її ідейним натхненником та людиною із державницькими поглядами, кандидатом медичних наук, паном Ігорем Володимировичем Найдою, відбулася цікава розмова.

ПЛ: Пане Ігорю, що є основними напрямами діяльності ЦІСМА?

І.Н. : По-перше, це пошук й підтримка корисних інноваційних винаходів, впровадження яких має прогнозований  позитивний вплив на  життя людей, їх здоров’я  та розвиток  суспільства. По-друге, це створення сприятливих умов для  реалізації новаторських досліджень в галузі охорони здоров’я і фармацевтики.   По-третє, це допомога молодим інноваторам у пошуку інвестицій для розвитку стартапів у сфері біотехнологій.

ПЛ: Якими ви бачите основні задачі ЦІСМИ?

І.Н. : Насамперед, ми ставимо перед собою такі задачі:

 • Пошук, експертне оцінювання та супровід інноваційних ідей
 • Пошук та розвиток талановитих біотехнологів-інноваторів та менеджерів з інноваційної діяльності
 • Трансфер знань та технологій
 • Формування сприятливої для розвитку інноваційних ідей екосистеми (законодавчої бази, матеріально-технічної бази, системи продуктивної комунікації між науковцями та науковими установами, менторської підтримки тощо)
 • Формування пулу потенційних інвесторів для фінансування стартапів за напрямами: медицина, фармакологія, біотехнології.

ПЛ: Ігоре Володимировичу, на кого орієнтована діяльність організації, якою ви керуєте?

І.Н. : Головним чином, це талановита молодь, яка вмотивована до створення та розвитку інновацій в сфері біотехнологій, зокрема медицини та фармації. Це молоді вчені та науковці, студенти та випускники медичних, фармацевтичних, біологічних ЗВО, старшокласники, які навчаються у спеціалізованих освітніх закладах за медико-біологічними напрямами.

ПЛ: Пане Ігорю, чим може бути корисна для наукової молоді  співпраця з ЦІСМА?

І.Н. : Ми забезпечуємо декілька можливостей, зокрема:

 • Доступ до лабораторних майданчиків
 • Допомога у здійсненні публікацій в зарубіжних фахових виданнях
 • Комунікація з провідними зарубіжними фахівцями, світовою науковою спільнотою
 • Сприяння участі у роботі наукових заходів за кордоном
 • Стипендія розробникам інноваційних ідей
 • Допомога (у т.ч. фінансова) у створенні стартапу
 • Стажування на технічних базах партнерів
 • Можливість побудови кар’єри
 • Рекомендації для працевлаштування на престижні місця роботи і вакансії
 • Навчання і розвиток компетенцій, необхідних для менеджерів з інноваційної діяльності та науковців за напрямами «медицина», «фармація», «біотехнології»

 ПЛ: Які передбачені ексклюзивні можливості для учасників заходів та проектів  ЦІСМА?

І.Н. : Наразі ми пропонуємо учасникам наших заходів та проектів такі опції:

 • Доступ до міжнародних наукових баз (інтернет-ресурсів) партнерів, з яким співпрацює ЦІСМА.
 • Знижки на платні заходи або надання безкоштовного доступу на заходи, що організовані ЦІСМА.
 • Експертна оцінка цінності запропонованої наукової розробки.
 • Стажування у закордонних партнерів на лабораторних та експериментальних базах.
 • Відвідування вітчизняних та закордонних тематичних виставок і наукових форумів з інновацій в медицині та фармацевтиці.
 • Доступ до спілкування із провідними світовими вченими – учасниками заходів ЦІСМА.
 • Надання консультативно-методичної допомоги у проведенні патентних досліджень, пов’язаних з розробкою нових технологій, набуттям, ліцензуванням і захистом прав інтелектуальної власності на них.
 • Допомога у проведенні маркетингових досліджень, створенні бізнес-стратегії виходу на ринок.
 • Юридична та правова підтримка, юридичний супровід інноваційної діяльності.
 • Підготовка й підтримка дослідників під час переговорів про співробітництво в галузі досліджень і ліцензування технології з приватними партнерами.
 • Допомога у пошуку інвестицій для розвитку та комерціалізації стартапів.

ПЛ: Яким, на вашу думку,  має бути наш «ідеальний інноватор»?

І.Н. : «Ідеальний кандидат» – учасник  співтовариства ГС ЦІСМА з погляду на покладені на нього надії у створенні та розвитку інноваційних ідей має володіти наступними рисами:

 • розуміти вимоги, які пред’являються до неї при виконанні тієї чи іншої роботи,
 • мати певні здібності й розвинені особисті якості;
 • бути вмотивованою на виконання даного виду діяльності;
 • володіти необхідними знаннями, уміннями та навичками;
 • досягати намічених цілей (діяти результативно і ефективно).

ПЛ: Хто підтримує та фінансує діяльність  «Центру інновацій «Сходи в Майбутнє»?

І.Н. : Проект реалізується за підтримки Президента Корпорації «Юрія-Фарм»,  доктора мед. наук Миколи Гуменюка. Він твердо переконаний у необхідності розвитку вітчизняної науки та підтримки талановитої молоді, адже мислить інтересами майбутнього України.

Scroll Up