Інфраструктура ринку інновацій в Україні: стан, проблеми, перспективи. Досвід діяльності ЦІСМА та фармацевтичної Корпорації «Юрія-Фарм»

12.02.2020
Posted in Новини
12.02.2020 ЦІСМА

Інфраструктура ринку інновацій в Україні: стан, проблеми, перспективи. Досвід діяльності ЦІСМА та фармацевтичної Корпорації «Юрія-Фарм»

10 лютого 2020 р. представниками Громадської спілки «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» (ЦІСМА) та фармацевтичної Корпорації «Юрія-Фарм» проведено відкриту лекцію для студентів КНЕУ ім. Вадима Гетьмана на тему «Інфраструктура ринку інновацій в Україні: стан, проблеми, перспективи. Досвід діяльності ЦІСМА та фармацевтичної Корпорації «Юрія-Фарм».

Лекцію розпочав  Голова Громадської спілки «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» к.м.н. Ігор НАЙДА із загальною інформацією про співпрацю з КНЕУ ім. Вадима Гетьмана та Корпорацією «Юрія-Фарм», якій вже понад 5 років. Надалі промовець зупинився на історії створення, місії, цілях, цінностях, задачах й напрямах діяльності ЦІСМА. Особливо Ігор НАЙДА наголосив на важливості тісного взаємозв’язку вітчизняних науки та бізнесу в єдиній інноваційній екосистемі України. «Для того, щоб зрозуміти як капіталізувати ідеї потрібно усвідомити роль кожного із суб’єктів екосистеми, структуру ринку інновацій, та розуміти власне місце в ній» – підкреслив він.

Наступний спікер,  д.м.н., проф. Андрій ГОРБАНЬ, експерт з питань інноваційної діяльності та трансферу технологій ЦІСМА, розкрив  сучасний стан  та особливості моделі інноваційної екосистеми України, чітко визначивши місце та роль студентів у цій системі.

Міжнародний досвід у сфері інновацій – важлива складова, без якої не можливе становлення системи. Юрист з Міжнародного та Європейського права та проєктний менеджер ЦІСМА, к.ю.н., LL.M. Ольга КУЧЕР, використовуючи набутий досвід співпраці з іноземними компаніями, наголосила на зміну з 2018 року вимог працедавців до сучасного працівника, а також окреслила основні напрями розвитку, які були визначені на конференції у Давосі на 2020 рік. Як зазначила  Ольга КУЧЕР, на перший план вийшов не тільки інтелектуальний капітал, а й емоційний капітал (EQ), а також «когнітивна гнучкість» працівників. Було подано також інформацію щодо ролі Офісів трансферу технологій у міжнародному інноваційному середовищі, зокрема їхньої

ролі у світовій архітектурі та структурі трансферу знань (KT) та технологій (TT).

Власним досвідом успішного кар’єрного розвитку зі студентами поділився Микола ОСІЙЧУК, випускник факультету міжнародних відносин КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, директор департаменту корпорації «Юрія-Фарм». Навчання в КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, здобуті знання, уміння та навички він розглядає як фундамент для його подальшого особистісного та кар’єрного зростання.

Потім Євген БАСАРАБА, біомедичний інженер-дослідник, експерт з оцінки технічної відповідності, допоміг студентам зрозуміти чим CEО відрізняється від СОО, а СDO від CAO і загалом, що це за загальноприйняті в світі скорочення назв посад, у тому числі в стартапах, та які вимоги висуваються до кожної посади.

Після чого, Олена ТРУШ, бізнес-тренер й видавець журналу «Приватний лікар» ініціювала обговорення зі студентами отриманої інформації та надала можливість поставити запитання до виступаючих.

На завершення було проведено інтерактивне опитування серед присутніх студентів про посаду, яку хотіли би обіймати у майбутньому. Очікувано більшість голосів отримала посада CEO, а СОО зайняв друге місце, що свідчить про високу амбітність наших студентів.

Загалом зустріч-лекція пройшла в академічній, креативній та дружній атмосфері. Більшість студентів оцінили важливість наданої інформації вище 8 балів (за 10-ти бальною шкалою) за результатами анонімного анкетування й захоплено переповідали один одному про почуті історії, та ділилися планами на власну кар’єру.

Цією відкритою лекцією був започаткований перший етап реалізації спільної програми «Розробка стартап-проектів у сфері біотехнологій та медицини» між КНЕУ ім. Вадима Гетьмана та Громадською спілкою «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє», діючого вітчизняного офісу трансферу технологій.

Заплановані подальші кроки, що передбачають залучення студентів КНЕУ ім. Вадима Гетьмана до стартап-команд ЦІСМА, та визначені ментори для наставницького супроводу.

Scroll Up