Головні принципи управління за Іцхаком Адізесом

02.11.2020
Posted in Новини
02.11.2020 ЦІСМА

Головні принципи управління за Іцхаком Адізесом

                  

Автора трьох десятків бізнес-книг Іцхака Адізеса вважають живим класиком менеджменту та одним із провідних спеціалістів з підвищення ефективності підприємств.

Доктор філософії запропонував свою систему менеджменту, в якій виділив стилі управління як комбінацію чотирьох функцій:

Р (Producing results) – роль в управлінні пов’язана зі здатністю виробляти результати. Вона вимагає швидких і рішучих дій, заснованих на знанні технологій і здатності до сміливих дій по реалізації. Завдяки виконанню цієї ролі організація стає результативною в короткостроковій перспективі.

А (Administering) – забезпечує організації ефективне виконання її місії. Вона містить в собі координування, розподіл обов’язків, відстеження процесу, контроль і керівництво. (A) – роль полягає в систематизації процесу і вироблення необхідних правил і порядку дій, дотримуючись яких організація змогла б отримати вигоду зі свого досвіду і накопичених знань, уникнувши таким чином неефективної роботи;

Е (Entrepreneuring) – визначає напрямок, який організація повинна обрати, щоб досягти бажаних змін. В рамках цієї ролі здійснюється прогноз напрямків і розробка стратегій для адаптації організації в бурхливому і невпинно мінливому середовищі;

I (Integrating) – при вибудовуванні атмосфери і системи цінностей в колективі функція цієї ролі – забезпечити спільну роботу людей в команді, а не окремо. Інтеграція вимагає вміння згуртувати людей, попри їх відмінності в здібностях, точках зору та стилях.

Початкові букви цих слів утворюють абревіатуру PAEI – так званий код керівника, придуманий Адізесом.

АЛЕ чотири – не в одному! В одній людині всі чотири літери не уживаються, домінує одна або дві. Саме тому, вважає Адізес, для управління бізнесом потрібно мати команду носіїв різних букв. Тобто бізнесу потрібен і генератор нових ідей (Е), і той, хто ці ідеї втілюватиме в конкретні продукти (Р), і розробник інструкцій (А), і натхненник команди (I). Кожен повинен грати свою роль і розуміти, чим зайняті інші.

Scroll Up