Звіт за результатами діяльності Громадської спілки «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» (ЦІСМА) у 2018‒2020 роках

20.06.2020
Posted in Новини
20.06.2020 ЦІСМА

Звіт за результатами діяльності Громадської спілки «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» (ЦІСМА) у 2018‒2020 роках

Звіт ЦІІСМАЗвіт за результатами діяльності Громадської спілки «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» (ЦІСМА) у 2018‒2020 роках

Вступ

Звіт ЦІСМА відображає головні віхи розвитку та здобутки діяльності організації протягом 2018–2020 років, що уможливили підтримку інноваторів у сфері медицини, фармації та біотехнологій.

 Від ідеї ― до дії! Хронологія створення організації

Наприкінці 2017 ― на початку 2018 років, за ініціативи Президента Корпорації «Юрія-Фарм» Миколи Івановича Гуменюка та директора з РОСТУ ТОВ «Юрія-Фарм» Наталії Миколаївни Деркач, розпочалося з’ясування можливостей для створення організації, яка б сконцентрувала свої зусилля на пошуку ідей та розвитку талантів за напрямами «Медицина» та «Фармація».

Упродовж кількох місяців тривала підготовча робота, що полягала в деталізації мети, цілей та завдань такої організації, визначенні правових та організаційних засад її діяльності.

До процесу були залучені радник Генерального директора ТОВ «Юрія-Фарм» Ігор Найда та старший менеджер з розвитку бізнесу (відділ розвитку бізнесу дирекції РОСТУ) Катерина Столяр.

Після вивчення матеріалів щодо діяльності схожих організацій у світі, проведення відбору потенційних партнерів-засновників, узгодження інших методико-організаційних питань було прийнято рішення про створення офісу трансферу технологій у вигляді громадської спілки під назвою: Громадська спілка «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» (укр. мовою) та Public association «Technology transfer office «Up to Future» (англ. мовою), скорочено ― відповідно ГС «ЦІСМА» та «UF».

На установчому зібранні, що відбулося 2 квітня 2018 року, було прийнято ухвалу про створення ЦІСМА, затверджено Статут, обрано Голову ЦІСМА. Ним став Ігор Найда — лікар, кандидат медичних наук, фахівець зі створення успішних організацій, формування команд змін і розвитку людського капіталу. На нього було покладено обов’язок з реєстрації новоствореної організації у відповідних державних структурах. Бізнес-ангелом проєкту виступив Президент Корпорації «Юрія-Фарм» — Микола Іванович Гуменюк.

Головною метою діяльності ЦІСМА визначено сприяння впровадженню інновацій у сфері охорони здоров’я та фармацевтики, а основними напрямами діяльності стали:

  • Пошук і підтримка інновацій з точки зору значущості для життя людини, її здоров’я та розвитку суспільства.
  • Сприяння найкращій реалізації новаторських досліджень у галузі охорони здоров’я і фармацевтики.
  • Пропонування своїх знань з оформлення стартапів, сприяння їхньому прогресу і надання додаткових ресурсів, що допоможуть розвинути та оцінити інноваційні проєкти.

Свідоцтво про державну реєстрацію було отримано 16 квітня 2018 року. З того часу розпочалася організаційна робота з розроблення структури виконавчого апарату ЦІСМА, формування команди, детального опису функцій за напрямами діяльності.

Упродовж трьох місяців було сформовано кістяк виконавчого апарату і, зокрема, проведено роботу з:

https://www.linkedin.com/company/uptofuture;

https://www.linkedin.com/company/uptofuture?trk=ppro_cprof.

  • Визначення Алгоритму роботи з інноваційними пропозиціями.
  • Пошуку та супроводження потенційних інноваційних проєктів.
  • Започаткування партнерства з МОН, насамперед зі співробітниками департаменту інновацій (на Всеукраїнському фестивалі інновацій 15–16 травня 2018 року).
  • Проведення першої просвітницької зустрічі на тему «Концептуальне проєктування та стратегічне планування» навчально-просвітницького циклу «Від ідеї ― до дії» (From Idea ― To Action).
  • Укладання угод про співробітництво з партнерами.
  • Розроблення Стратегії й тактики комунікаційної політики.
  • Комунікаційного супроводження діяльності (наочні матеріали, зустрічі, соціальні мережі, конференції, круглі столи).
  • Розвитку членів команди (відвідування конференцій, тренінгів, написання статей, менторство проєктів).

Наші цінності та принципи

Незмінними є наші цінності:

  • Інноваційність.
  • Якість.
  • Відкритість.
  • Партнерство.
  • Людяність.
  • Соціальна відповідальність.

Наші цінності визначають місію, мету та напрями діяльності, а також шляхи досягнення цілей.

Місія, мета, гасло

Місія: Наші інновації зміцнюють здоров’я людства.

Мета: Сприяння впровадженню інновацій у сфері охорони здоров’я та фармацевтики.

Гасло: «Творімо інновації в здоров’я!»

Основні напрями діяльності ЦІСМА

  • Пошук та підтримка корисних інноваційних винаходів, впровадження яких має прогнозований позитивний вплив на життя людей, їхнє здоров’я та розвиток суспільства.
  • Створення сприятливих умов для реалізації новаторських досліджень у галузі охорони здоров’я, фармацевтики та біотехнологій.
  • Допомога молодим інноваторам у пошуку інвестицій для розвитку стартапів у сфері охорони здоров’я, фармацевтики та біотехнологій.

Головним завданням перших місяців роботи було формування команди, де кожен з її членів чітко б усвідомлював власну роль у досягненні цілей організації, мав розвинені навички менеджера з трансферу інноваційних технологій й достатню мотивацію для вдосконалення власних компетенцій, а також поділяв би цінності, на яких засновано Громадську спілку «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє».

Сформовано команду, до складу якої увійшли: Василь Мельничук ― старший економіст; Ольга Кучер ― кандидат юридичних наук, юрист з міжнародного права; Андрій  Горбань ― лікар вищої категорії, доктор медичних наук. професор, експерт з інноваційної діяльності та трансферу технологій; Єлизавета Деревянко – менеджер з адміністративної діяльності; Анастасія Дідик ― секретар офісу; Андрій Мірошниченко ― менеджер інноваційних проєктів; Олександр Козицький – економіст. Команда ЦІСМА, разом з Головою Спілки Ігорем Найдою, волонтерами та позаштатними працівниками, визначили пріоритетні завдання для першого року роботи, а саме: налагодження партнерських зв’язків з науково-дослідницькими установами та просвітницьку діяльність серед зацікавленої в інноваційних напрацюваннях молоді. Розвиток умінь, навичок та компетенцій інноватора — важлива складова для успішного втілення інноваційних ідей у реальне життя і саме тому, протягом 2018–2019 років, Центром інновацій «Сходи в Майбутнє» було організовано низку просвітницьких зустрічей, учасниками яких стали студенти закладів вищої освіти, а також лікарі-інтерни, фармацевти, біотехнологи.

Звіт за результатами діяльності ЦІСМА у 2018‒2020 роках

Просвітницька робота

Просвітницькі зустрічі

  1. Організовано та успішно проведено Першу просвітницьку зустріч на тему: «Концептуальне проектування та стратегічне планування» (20 червня 2018 року, офіс Корпорації «Юрія-Фарм).
  2. Організовано та успішно проведено Другу просвітницьку зустріч на тему: «Індивідуальна та колективна мотивація – джерело успіху інноватора» (12 вересня 2018 року, офіс Корпорації «Юрія-Фарм).
  3. Організовано та успішно проведено Третю просвітницьку зустріч на тему: «Жінка  – успішний науковець, багатогранна особистість з активною життєвою позицією» (21 вересня 2018 року, офіс Корпорації «Юрія-Фарм).
  4. Організовано та успішно проведено Четверту просвітницьку зустріч на тему: «Молоді науковці та бізнес: надихаючі історії успіху» (21 лютого 2019 року, КНЕУ ім. В. Гетьмана).
  5. Організовано та успішно проведено П’яту просвітницьку зустріч на тему: «Міжнародний досвід та вітчизняні можливості розвитку інноваційної діяльності за напрямом «Біотехнологія» (12 листопада 2019 року, Міністерство освіти та науки України).

Додаток 1. Інформація про презентації доповідей та участь співробітників ЦІСМА у заходах партнерів

Тренінги та воркшопи

Організовано та проведено 19 тренінгів у рамках навчально-просвітницького циклу «Від ідеї ― до дії» (From Idea ― To Action)  за участі тренерів-експертів з питань створення презентації, ефективної комунікації, розбудови особистого бренду, емоційного інтелекту, навичок оформлення наукових ідей, навичок публічних виступів тощо. Детальний перелік див. у Додатку 2.

Додаток 2. Перелік тренінгів та воркшопів, що були проведені у 2018-2020 рр.

Лекції та майстер-класи

  1. Відкрита лекція для науково орієнтованої молоді та науково-педагогічних працівників

10 лютого 2020 року представниками Громадської спілки «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» та фармацевтичної Корпорації «Юрія-Фарм» проведено відкриту лекцію для студентів КНЕУ ім. Вадима Гетьмана на тему: «Інфраструктура ринку інновацій в Україні: стан, проблеми, перспективи. Досвід діяльності ЦІСМА та фармацевтичної Корпорації «Юрія-Фарм».

  1. Майстер-клас «10 слайдів у презентації для інвестора» від Євгена Медведєва

3 березня 2020 року генеральний продюсер студії пояснювального відео «Синяя Лошадь», виконавчий директор NRG Євген Медведєв провів для студентів майстер-клас «10 слайдів у презентації для інвестора». Це стало можливим завдяки співпраці Громадської спілки «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» (ЦІСМА) з КНЕУ в рамках Договору про науково-технічне співробітництво, а саме завдяки спільній програмі «Розробка стартап-проєктів у сфері біотехнологій та медицини».

  1. Майстер-клас «Мистецтво публічного виступу» від Світлани Бронікової

4 лютого 2020 року професор, доктор наук, директор школи «Самознавство» Світлана Бронікова провела майстер-клас «Мистецтво публічного виступу» і презентувала цілу низку корисних навичок для привернення та утримання уваги глядачів.

Докладний перелік лекцій та майстер-класів – див. у Додатку 3.

Інші заходи

  • 30 березня 2020 року проведено онлайн лекцію для учасників проєкту «Школа природничого напряму «Городок» (Хмельниччина) на тему: «Перші кроки у підприємництві та генеруванні інноваційних ідей: як зростати професійно та фінансово» (лектор ― Олена Труш).
  • 24 квітня 2020 року проведено онлайн майстер-клас «Створення логотипу бренду» для учасників проєкту «Школа природничого напряму «Городок» (Хмельниччина). Лектор Олена Труш знайомила слухачів з головними правилами створення сучасних логотипів.
  • Експерт ЦІСМА з інноваційної діяльності та трансферу технологій, доктор медичних наук, професор Андрій Євгенович Горбань був запрошений для участі в засіданні Президії Національної академії наук вищої освіти України (НАН ВО України) з доповіддю на тему: «Досвід трансферу технологій Центру інновацій «Сходи у Майбутнє». Проблеми та їх вирішення», що відбулася 15 лютого 2020 року.

Це поклало початок співпраці з НАН ВО України, що об’єднує у своїх лавах понад 600 науково-педагогічних працівників, професорів, докторів наук провідних закладів вищої освіти України.

Започаткування платформ

«Платформа молодих вчених у сфері біотех»

3 листопада 2018 року було прийнято рішення про створення Платформи молодих вчених у сфері біотех. Ініціатором виступила Громадська Спілка «Сходи в Майбутнє» за підтримки Ради молодих вчених НАМН України, Ради молодих вчених НАН України, Ради молодих учених МОН України, Ради молодих вчених МОЗ України.

Біотех-платформа «Партнерство заради Майбутнього»

Після попередньої підготовчої роботи було 8‒9 лютого 2019 року проведено установчу сесію Біотех-платформи «Партнерство заради Майбутнього», що спрямована на формування та розвитку екосистеми, сприятливої для розкриття інноваційного потенціалу молодої особистості у сфері біотехнологій для системи охорони здоров’я. Учасниками цієї платформи стали викладачі кафедри біотехнології та радіології і студенти спеціальності «Біотехнології та біоінженерія».

Започаткування конкурсів

  1. Захист комунікаційних проєктів учасників Школи комунікацій у сфері охорони здоров’я

За підтримки Громадської спілки «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє», фармацевтичної Корпорації «Юрія-Фарм» та національного інформаційного агентства «Укрінформ» була організована Школа комунікацій у сфері охорони здоров’я. Започатковано конкурс на найкращий комунікаційний проект у сфері охорони здоров’я.

Захист проєктів відбувся 6 квітня 2019 року в прес-центрі інформаційної агенції «Укрінформ». До журі конкурсу увійшли: Голова Громадської спілки «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» Ігор Найда та Голова Української Асоціації сімейної медицини Костянтин Надутий.

  1. Конкурс інноваційних розробок «Сходи в Майбутнє: відзнака молодих науковців у сфері охорони здоров’я та фармацевтики»

Конкурс створений з метою заохочення молодих науковців до творчих наукових пошуків та вдосконалення  навичок презентації отриманих наукових результатів. До участі в конкурсі запрошувалися окремі особи і проєктні команди (представники організацій різних форм власності), зацікавлені у розвитку своїх проєктів, зокрема в залученні фінансування та отриманні навичок комерціалізації власних проєктів. Призовий фонд складав 180 тисяч гривень.

Фінал конкурсу інноваційних розробок «Сходи в Майбутнє: відзнака молодих науковців у сфері охорони здоров’я та фармацевтики», організаторами якого виступили Громадська спілка «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» та Національна академія медичних наук України, відбувся 30 травня 2019 року в Києві у Жовтневому Палаці.

Головою журі конкурсу виступив Віталій Іванович Цимбалюк ― академік НАМН України, Президент Національної академії медичних наук України, а співголовою став Дмитро Ілліч Заболотний ― академік НАМН України, віце-президент Національної академії медичних наук України, директор ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України». Також до складу журі увійшли відомі та авторитетні українські вчені.

Загалом у фіналі конкурсу було презентовано 9 інноваційних проєктів. Грошовий приз у 180 000 грн було розділено між п’ятьма переможцями.

  1. Інноваційний конкурс студентських бізнес-проєктів (КНЕУ)

11 березня 2020 року в головному офісі Корпорації «Юрія-Фарм» відбулося підведення підсумків конкурсу інноваційних студентських бізнес-проєктів. Команди студентів-старшокурсників Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) презентували свої бізнес-проєкти медичного спрямування. Роботу команд оцінювало експертне журі в складі визнаних фахівців з управління, побудови бізнесу, менеджменту та маркетингу.

Спільний з економічним університетом конкурсний проєкт було започатковано за ініціативи Громадської спілки «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» та Корпорації «Юрія-Фарм». Ідейним натхненником проєкту виступив Ігор Найда.

  1. Конкурс зі створення логотипу для Школи природничого напрямку «Городок»

 27 квітня 2020 року Центром інновацій «Сходи в Майбутнє» оголошено конкурс зі створення логотипу для Школи природничого напрямку «Городок» (Хмельниччина), участь у котрому мали змогу взяти школярі 7–11 класів загальноосвітніх шкіл. Конкурс тривав два тижні. Переможця визначали члени журі, до складу якого увійшли Виконавчий директор Спілки Андрій Горбань, бізнес-консультант Олена Труш, керівник «Школи природничого напряму «Городок» Катерина Бігняк. Переможець отримав грошову винагороду, інші учасники ― заохочувальні призи.

  1. Інші заходи
  • У серпні 2019 року започатковано співпрацю з Державною інноваційною фінансово-кредитною установою Мінекономрозвитку України (ДІФКУ) з впровадження проєкту «Esper Bionics ― нове рішення у сфері протезування верхніх кінцівок».
  • У вересні 2019 року започатковано співпрацю з офісом Програм Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO). Експерт ЦІСМА з інноваційної діяльності та трансферу технологій, доктор медичних наук, професор Андрій Горбань взяв участь у якості ментора двох команд інноваційних стартапів ― «Uf. BEE» та «Гідрогелеві пов’язки». Зазначені команди посіли призові місця у фіналі конкурсу UNIDO.
  • Також було розроблено та проведено тренінгову програму за напрямом: «Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні».
  1. Підтримка олімпіад і конкурсів

ЦІСМА підтримала в якості партнера і спонсора проведення Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хімія» серед класичних і педагогічних університетів, що відбулась у Львові в квітні 2019 року на базі хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Надано аналогічну підтримку олімпіади у 2020 році, орієнтовний час проведення олімпіади – серпень-вересень 2020 року (термін перенесено у зв’язку з епідемією). Налагоджено співпрацю з університетом.

У 2019 і 2020 роках ЦІСМА виступив партнером Національного університету «Львівська політехніка» у проведенні Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (Корпорація «Юрія-Фарм» надала спонсорську допомогу). У 2019 році представники ЦІСМА І. Найда та А. Горбань взяли участь у журі фіналу конкурсу. Започатковане співробітництво з Інститутом хімії і хімічних технологій зазначеного університету щодо просування перспективних розробок студентів та викладачів.

Внутрішні комунікації.

Партнери ЦІСМА в Україні

Юридично оформлено та продовжено розбудову партнерства з МОН України, а саме з Департаментом інновацій та трансферу технологій.

Започатковано та юридично оформлено партнерство з Представництвом Фундації «Україна ― США» в Україні.

Підписано Меморандум про співпрацю та наміри щодо створення біотехнологічного кластеру «Біотех і Фарма» у Львові 8 листопада 2018 року.

Список наукових установ Києва, з якими започатковано та юридично оформлено наукову співпрацю:

  • Національний інститут раку.
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
  • Інститут високих технологій КНУ ім. Т. Шевченка.
  • Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К.Заболотного НАН України.
  • Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.
  • Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.
  • Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН України.
  • Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Список наукових установ, з якими започатковано та юридично оформлено регіональне партнерство:

  • Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Дніпро).
  • Донецький національний університет імені Василя Стуса (Вінниця).
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ).
  • Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів).
  • Національний університет «Львівська політехніка».

Партнерами Центру інновацій «Сходи в Майбутнє», з якими укладено відповідні угоди, також є:

  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ).
  • Національний центр «Мала академія наук України».
  • ГО «Тех Стартап Скул».
  • ГО «Освітня Платформа Прогрес».

Міжнародні комунікації

Представниками ЦІСМА (О. Кучер, А. Мірошниченко) взято участь у Міжнародній біотехнологічній виставці «BioFIT» у м. Лілль (Франція, 3-5 грудня 2018 року). В результаті ділової поїздки опрацьовано дані 800 організацій-учасників на предмет спільного бізнес-інтересу через приватний кабінет. З 800 пропозицій було відібрано 16, репрезентанти яких отримали особисті запрошення на B2B-зустрічі. Спілкування з офіційними представниками різних організацій під час виставки сприяло налагодженню трьох бізнес-контактів з учасниками з Чехії та Франції.

Представниками ЦІСМА (І. Найда, О. Кучер, А. Мірошниченко) взято участь у роботі міжнародного конвенту «ВІО 2019» у Філадельфії (США, 2–6 червня 2019 року). Детальний звіт про роботу додається: Презентація ЦІСМА «Результати поїздки до США»

Представниками ЦІСМА (А. Горбань, О. Кучер) взято участь у роботі міжнародної конференції «BioSpot_2020» у м. Прага (Чехія, 4-5 березня 2020 року) та здійснено дружній візит до  Інституту молекулярної та трансляційної медицини (IMTM – Institute of Molecular and Translational Medicine) у м. Оломоуц (Чехія, 6 березня 2020 року). Детальний звіт про роботу додається: Презентація ЦІСМА «Результати поїздки до Чехії»

Ініційовано серію комунікацій з представниками Асоціації університетських керівників у сфері технології (AUTM ― Association of University Technology Managers, США) та започатковано відповідну міжнародну співпрацю (жовтень 2019 року).

У березні 2020 року проведено серію комунікацій з представниками Асоціації прискорення трансферу технологій (SATT ― Société d’Accélération du Transfert de Technologies, Франція).

У 2019 році в Києві організовано і проведено низку зустрічей та заходів за участю закордонних партнерів:

  • Nanobot Medical Inc. (California, USA).
  • Syndivia A.S. (Illkirch-Graffenstaden, France).
  • Lumobiotics GmbH (Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany).

Наші стартапи

Командою ЦІСМА було здійснено попередню оцінку та науково-технічну експертизу понад 1200 інноваційних розробок та стартап-ідей вітчизняних вчених. Джерелами інформації про інновації стали: «Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я України», затверджені МОЗ та НАМН України; матеріали звітів про виконання наукових та науково-конструкторських робіт, що проводилися закладами вищої освіти України і вітчизняними науково-дослідними установами за напрямами «Медицина», «Фармакологія», «Біотехнології».

Відібрано інноваційні ідеї та здійснено преакселерацію стартапів: «Портативний УЗД-пристрій з інтегрованими УЗД-функціями», «Прополісна вода».

За результатами консультацій, проведених з Українським офісом міжнародного проекту TISC, що є підрозділом Світового офісу інтелектуальної власності в Україні, обидва стартапи визнано інноваційними й такими, що за рівнем новизни відповідають вимогам, встановленим для отримання міжнародних патентів на винахід.

Участь у подіях та конференціях

  • 27‒28 серпня 2018 року наша команда долучилася до Форуму української молоді діаспори «Київ 2018», проведеного World Congress of Ukrainian Youth Organizations ― СКУМО.
  • Взято участь в роботі ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір», що відбулася 4–5 жовтня 2018 року (Одеса).
  • 4‒5 лютого 2019 року до Всесвітнього дня боротьби проти раку в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України відбулася конференція молодих вчених «Фундаментальна медицина: інтегральні підходи до терапії хворих з онкопатологією». Громадська спілка «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» стала партнером цього заходу.

 Соціальні проєкти ЦІСМА

  • Взаємодія з Українською соціальною академією (Ukrainian Social Academy)
  • Підтримка міжнародного проєкту ― конкурсу «Шевченко єднає народи»
  • Підтримка та спонсорство наймасштабнішої події для інноваторів у Західній Україні «StartUp Прорив».

Виступи та презентації членів команди ЦІСМА

Задля популяризації діяльності ЦІСМА організовано та здійснено низку виступів на різноманітних заходах: форумах, конференціях та взято участь у панельних дискусіях. Докладніше – у Додатку 11.

Пошук і супровід перспективної талановитої молоді

Після одного із просвітницьких заходів «Від ідеї — до дії» до співпраці із ЦІСМА долучився Євген Басараба. Згодом молодий науковець працевлаштувався на посаду біомедичного інженера в Корпорацію «Юрія-фарм».

Розпочато успішну співпрацю з Національним університетом «Львівська політехніка» та хімічним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка щодо проходження практики студентів зазначених ЗВО на виробничій базі Корпорації «Юрія-фарм» у Черкасах. Крім того, проведено одноденну екскурсію на це підприємство для студентів і викладачів Інституту високих технологій КНУ ім. Тараса Шевченка.

Розвиток людського потенціалу

Представники ЦІСМА (А. Дідик, О. Козицький, О. Кучер, В. Мельничук, А. Мірошниченко) успішно завершили навчання на тренінгах з трансферу технологій та інноваційної діяльності, організовані ДНУ УкрІНТЕІ, та отримали відповідні сертифікати (2018 рік).

Члени трудового колективу ЦІСМА брали участь в онлайн-навчанні відповідно до рекомендацій навчального корпоративного порталу U-era.

О. Кучер успішно пройшла онлайн-курси з вивчення англійської мови в рамках проєкту Spark KNEU від Британської Ради та індивідуальні курси з вивчення китайської мови (липень ― серпень 2019 року).

А. Дідик успішно завершила курс з вивчення іспанської мови (2019 рік).

 PR-кампанія та розміщення у ЗМІ

Комунікаційна стратегія ЦІСМА будувалась на співпраці команди ЦІСМА (координатор ― О. Кучер) та команди партнерів UGEN (координатор ― А. Кожухівська), (січень‒вересень 2019 року). Детальний звіт про роботу додається: Презентація взаємодії ЦІСМА та Юджен 2019 (Додаток 14) та Звіт за 1-й рік (2018–2019) побудови комунікаційної стратегії ЦІСМА (Додаток 15).

У вересні 2019 року до співпраці із ЦІСМА залучено бізнес-консультанта з питань маркетингу, брендінгу та піару Олену Труш, за участі якої було розроблено «Комунікаційну стратегію». Цей документ окреслив основні цільові аудиторії та коло партнерів, співпраця з якими є критично важливою. Також цим документом визначено майданчики для просування й інструменти залучення цільової аудиторії, сформульовано цілі комунікаційної діяльності та обрано формати роботи зі ЗМІ.

У листопаді 2019 року було видано брошуру «ЦІСМА — інноваторам у сфері біотехнологій», яка стала основним роздавальним презентаційним матеріалом ЦІСМА і засобом вигідної презентації організації для цільової аудиторії завдяки інформативності й повноті відображення діяльності ЦІСМА, акцентам на перевагах співпраці для молодих вчених-інноваторів та авторів цікавих наукових ідей.

Розроблено та адаптовано під діяльність ЦІСМА сутність поняття «інноваційна екосистема», що визначається наведеними нижче тезами, які відображають наші уявлення про інноваційну екосистему:

  1. Поняття «інноваційна екосистема» ― це набір умов, які забезпечують успішне створення і розвиток інноваційних технологій / продуктів.
  2. Три основні завдання інноваційної екосистеми:

1) сприяти зростанню соціально-економічних показників;

2) сприяти реалізації науково-творчого людського потенціалу;

3) підвищувати конкурентоспроможність підприємств вітчизняного промислового комплексу (фармацевтичних і біотехнологічних виробництв).

  1. Цілі інноваційної екосистеми у сфері біотехнологій:
  • поліпшення якості і тривалості життя людини;
  • самореалізація творчого потенціалу інноваторів.
  1. Місія інноваційної системи ― підвищення добробуту та «індексу щастя» громадян країни.
  2. Характерна відмінність інноваційних екосистем ― здатність бути центром генерації ідей.
  3. Розроблено графічну модель інноваційної екосистеми:

 Маркетинг та комунікації

Під час стратегічних міні-сесій у період з вересня по листопад 2019 року було здійснено актуалізацію цільової аудиторії (відповідно до наших вимог з розвитку компетенцій ― знань, умінь, навичок, мотивації до наукової діяльності, особистісних характеристик) партнерів та лідерів думок.

Правова робота

Розроблено та укладено 41 договір про надання послуг, виконання робіт, купівлю-продаж, поставку, підряд, оренду з метою виконання статутних завдань ЦІСМА у 2019 році.

Продовжено правове супроводження за 6-ма договорами про надання послуг та виготовлення рекламної продукції з метою виконання статутних завдань ЦІСМА за 2018 рік.

Розроблено та укладено меморандуми про взаємодію та співпрацю; угоди про співробітництво; договори про партнерство, науковий обмін і творчу співпрацю у проведенні спільних наукових досліджень і трансфері технологій; договори про співробітництво у сфері некомерційного трансферу технологій між ЦІСМА та партнерами ― загалом 17 документів.

Розроблено та укладено 2 міжнародні контракти про співробітництво (Agreement about Cooperation) з метою виконання статутних завдань ЦІСМА у 2019 році:

  • Agreement about Cooperation with Nanobot Medical Inc. (California, USA);
  • Agreement about Cooperation with Syndivia S.A.S. (Illkirch-Graffenstaden, France).

Фінансовий звіт

Профінансовано видатки ЦІСМА на здійснення статутної діяльності.

  • У травні-грудні 2018 року — 2 360,756 тис. грн.
  • У 2019 році — 5 334,984 тис. грн.

Наша команда

 

НАША КОМАНДА

Голова Спілки ― Ігор Володимирович Найда, кандидат медичних наук

фото

Експерт з інноваційної діяльності та трансферу технологій ― Андрій Євгенович Горбань, лікар вищої категорії, доктор медичних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України

фото

Старший економіст ― Василь Мельничук

фото

Економіст ― Олександр Козицький

фото

Юрист з міжнародного права ― Ольга Кучер, кандидат юридичних наук

фото

Менеджер з адміністративної діяльності ― Єлизавета Деревянко

фото

Менеджер з інноваційної діяльності, біомедичний інженер, експерт з оцінки відповідності Євген Басараба

фото

Бізнес-консультант з питань маркетингу ― Олена Труш

фото

 

Наші контакти

Тел.: +38 (044) 275-46-39

E-mail: info@uptofuture.org

Адреса: 03038, м. Київ, вул. Амосова, 10

Сторінки соціальних мереж:

Scroll Up